DNA / Genetik

Notater fra BIOS, s. 100-111

 

 

DNA er rullet op omkring andre molekyler – histoner – der danner en slags skelet i kromosomet.

DNA-strenge er bundet sammen af sukker

 

 

En celle

 

En celle er omgivet af en cellemembran.

 

Kromosomer

 

Lige inden en celle deler sig, kommer kromosomerne i cellen til syne. De fordobles lige før cellen deles.

Kromosomerne er så tynde, at man ikke kan se dem, men når cellen skal til at dele sig, rulles de kraftig op – og man kan se dem i mikroskopet. Kromosomerne indeholder koderne for de arvelige egenskaber – gener.

 

Enzymer

 

Enzym: Et stof, der hjælper en kemisk reaktion i gang eller forøger hastigheden på reaktionen.

 

Proteiner virker ikke, som de skal, hvis de er foldet forkert.

Nogle proteiner er enzymer, som har til opgave at samle eller skille andre stoffer. Enzymerne passer sammen med disse stoffer som en nøgle i en lås, og virker altså ikke, hvis de har en forkert form.

 

Aminosyrer

 

Proteiner er bygget op af aminosyrer. En lang række af aminosyrer udgør et bestemt protein. De fleste proteiner består af mange hundrede aminosyrer.

Der findes ca. 20 forskellige slags aminosyrer, hvoraf vores krop kan fremstille de 12 af dem. De aminosyrer, som kroppen ikke selv kan opbygge, kaldes essentielle aminosyrer. Dem skal vi have gennem føden.

 

Adenin, guanin, thymin, og cytosin er de fire stoffer, som koderne for aminosyrer er bygget op af. Tre af stofferne på stribe giver koden for en bestemt slags aminosyre.

Stofferne sidder overfor hinanden på DNA-strengen: A altid overfor T, og G altid overfor C.