Neutralisation

Ark 1.16 og 1.17

Neutralisér saltsyre med natriumhydroxid og undersøg hvilket stof, den kemiske reaktion danner udover vand

 

 

10 ml. saltsyre (HCl) og 5 dråber BTB (bromthymolblåt) hældes i en kolbe, og en plastsprøjte fyldes med natriumhydroxid (NaOH).

BTB’en er en indikator og skal bruges til at indikere væskens pH-værdi. Her dryppes den i syre, og væsken bliver rød, idet BTB bliver rødt ved overskud af H+-ioner[1].

 

Der dryppes langsomt NaOH i saltsyren, indtil der sker et farveskift fra rød – sur – til grøn - neutral. Glasset bevæges fra tid til anden for at sikre, at indholdet blandes.

 

Væsken skifter farve, når den går fra at være sur til at være neutral. Det sker, efterhånden som mængden af H+-ioner fra syren (HCl) udjævnes af mængden af OH--ioner fra basen (NaOH)[2]; der er nu hverken underskud eller overskud af H+-ioner eller OH--ioner i væsken.

 

Nu hældes væsken over i en porcelænsskål og inddampes. Når al væsken er fordampet, er der salt tilbage i skålen:

H+-ionerne og OH--ionerne har dannet H2O – vand – som er fordampet, og der er NaCl tilbage.

 

Formlen for reaktionen mellem HCl og NaOH ser således ud:

 

HCl + NaOH = H2O + Na + Cl

 

Grunden til, at Na+ og Cl- ikke sidder sammen som NaCl er, at NaCl er et letopløseligt salt. Så længe der er vand i opløsningen, flyder Na+-ionerne og Cl--ionerne frit rundt i vandet, og først da vandet er væk, sætter de sig sammen til NaCl.

 

Det er dog ikke helt sikkert, at resten i skålen udelukkende bestod af NaCl; da jeg i første del af forsøget skulle bestemme pH-værdien ved hjælp af indikatoren BTB, blev væsken ikke grøn men i stedet gullig. Det tyder på, at væsken ikke nåede at blive helt neutral, og der kan derfor være HCl- dannet af de overskydende H+-ioner og nogle Cl--ioner – i skålen.

 

Med dette forsøg kan konkluderes, at syre og base kan neutralisere hinanden, hvis antallet af H+-ioner opvejer antallet af OH--ioner og omvendt.

 


 


[1] H-ionen findes i alle syrer og kaldes derfor også syreionen.

[2] Syrens H-+ioner optages i basen, der selv har få, mens syren har mange