Påvisning af syreionen

Ark 1.12, ”H+-ioner i bevægelse”

 

 

 

Der skrives henholdsvis + og - i hver ende af en strimmel pH-papir og laves en streg på midten – begge dele med blyant.

pH-papiret dyppes helt i saltvand og lægges på et stykke filtrerpapir på en glasplade. Saltvandet er nødvendigt for, at papiret kan lede strøm, idet saltet i vandet gør, at der er frie ioner til at vandre og dermed lede strømmen.

pH-papirets ender bukkes om glaspladen, og papiret holdes fast med krokodillenæb. Krokodillenæbbene sættes til en slukket strømforsyning. Anoden er forbundet med +’et, katoden med -’et.

 

 

En meget spids blyant bruges til at sætte en lille plet saltsyre - HCl - midt på pH-papiret. Pletten bliver rød, da pH-papiret indikerer syre med denne farve.

Nu tændes strømforsyningen. Saltsyrepletten ”vokser” hen mod den negative pol. Dog er det egentlig ikke længere en saltsyreplet, men blot en H+-plet, da Cl­-­­-ionerne vandrer den anden vej – mod den positive pol. Den simple grund er, at de positive H+-ioner bliver tiltrukket af den negative pol, mens de negative Cl--ioner tiltrækkes af den positive.

Det, at pletten kun vokser i den ene retning, skyldes, at Cl- ikke ses på pH-papiret, der ikke indeholder chlorid-indikator. Det gør H+ derimod, da der er H+-indikator (sandsynligvis lakmus) i papiret.

 

 

 

Der kommer også blå pletter på papiret ved katoden. Det sker på grund af (salt-)vandet;

vand består ikke kun af H2O-molekyler men også af løse OH- og H+-ioner, fordi H2O-molekylerne hele tiden går i stykker og samler sig igen. Men når der kommer elektroner fra katoden, sætter de sig på de positive H-ioner, som bliver til H-atomer i stedet, da de mister deres ladning. Nu har OH--ionerne ikke nogen H+-ioner at gå sammen med og danne H2O og bliver derfor ved med at være OH--ioner. OH-, hydroxid-ionen, er en base og bliver derfor blå på indikatorpapiret.

 

 

2H2O à 2OH- + 2H+

 

2H+ + 2e- + 2OH- à 2H + 2OH-

 

H + H + 2OH- à H2 + 2OH-

Omkring anoden bliver papiret rødt. Dette sker igen på grund af saltvandet, der, ligesom før, går i stykker men ikke kan samles igen. Nu er grunden dog en anden; elektronerne fra OH--ionerne trækkes op i anoden[1] (der jo er positiv og derfor tiltrækker de negative ioner), hvormed OH--ionerne ikke længere kan bruges af H+-ionerne til at danne H2O – Da de jo rent faktisk ikke er OH--ioner mere. ”Ex-OH--ionerne” danner H2O (og O2), men de bruger ikke H+-ionerne. Disse forbliver på ion-formen som H+, der gør pH-papiret rødt.

 

 

Reaktionen kan vises med disse tre reaktioner:

 

a) H2O à OH- + H+

 

b) 2OH- à H2O + O + 2e-

 

c) O + O à O2

 

 

Tingene sker som følger:

 

4 * a

 

2 * b

 

1 * c

 

 

 

Ud fra dette forsøg kan det konkluderes, at H+-ioner er positive, idet de vandrer mod den negative elektrode. Man kan se, at det er H+-ionerne, der vandrer, fordi pH-papiret indikerer ekstra tilstedeværelse af H+-ioner ved at blive rødt, hvilket det gjorde. Vandringen af H+-ioner sker ved elektrisk ledning gennem HCl, der får syren til at dele sig i H+-ioner og Cl--ioner, der så vandrer mod hver deres elektrode.

Derudover vises det, at tilføjelse eller fjernelse af elektroner har effekt på splittet H2O’s evne til at samle sig igen, og at dette medfører videre konsekvenser – såsom fordampning af H eller O2.


 


[1] Hele OH--ionen trækkes ikke op, da den er for stor